Privacybeleid

In dit privacybeleid leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming: De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Iconicx Consultancy. Iconicx Consultancy is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 72513144. Als u naar aanleiding van het privacybeleid contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons e-mailadres: info@iconicx.nl of telefoonnummer 058 250 4 910.

Doel gegevensverzameling: Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Onze website www.iconicx.nl maakt geen gebruik van eerdergenoemde cookies.

Wij verzamelen en verwerken de door u opgegeven persoonsgegevens welke u aan ons doorgeeft middels een elektronisch bericht (email) voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen beschrijven. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden welke direct betrokken is met onze dienstverlening. Indien u contact met ons opneemt vragen u n.a.v. uw bezoek aan deze website de volgende gegevens ons te verstrekken; Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres.
 
Duur van de gegevensverzameling: Uw persoonsgegevens en bestanden die u meestuurt worden opgeslagen op de mailserver. De mails en gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard., tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u uw gegevens wenst te verwijderen uit onze administratie.

Delen van persoongegevens met derden: De informatie die binnenkomt via email kan intern worden gedeeld, hetzij met samenwerkende partners. Alleen een beperkt aantal medewerkers van Iconicx Consultancy hebben inzage in die persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben allemaal een privacyverklaring ondertekend en/of zijn samenwerkende partners verantwoordelijk voor bescherming van uw privacy. 

ICT en gegevensoverdracht: Voor het ontvangen en versturen van emails maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van YourHosting. Voor verwerking van orders maken wij gebruik van de beveiligde systemen van onze samenwerkende partners waar wij geen invloed op hebben (voor meer informatie kunt u uw vragen stellen via info@iconicx.nl).

Beveiliging van persoongegevens: Privacy gevoelige informatie verzoeken wij u om versleuteld aan ons toe te sturen, of gebruik te maken van wetransfer (voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice). Alle persoonsgegevens worden in dit geval beveiligd, of middels een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Dit beschermt uw privacy tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden, welke niet binnen het partner netwerk van Iconicx Consultancy noch verband houden met het doel van de verstrekte informatie, zullen verstrekken.

Recht op inzage, correctie of wissen van persoonsgegevens: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iconicx.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten bij Iconicx Consultancy: Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via email. Uw klacht zal zo snel mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Iconicx Consultancy bovengenoemde niet naleeft. 

Vragen en feedback: Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u Iconicx Consultancy als volgt bereiken: Email: info@iconicx.nl - Telefoon: 058 250 4 910.

 

Disclaimer

Op deze pagina vind u de disclaimer van welke beschikbaar is gesteld door Iconicx (Interim) Consultancy (BV). In deze disclaimer geven wij u aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website u aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze site alleen gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Iconicx streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid op juistheid. Wij behouden ons voor recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande melding. Iconicx aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

De website van Iconicx is nog niet geoptimaliseerd voor alle vormen van weergave. Wel functioneert deze website naar behoren in de browser van uw computer (mac), tablet en/of iPad.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind u de meest recente versie van Iconicx op deze pagina.

ICONICX

Iconicx Consultancy
Kvk 72513144

Web www.iconicx.nl

Mail info@iconicx.nl

Tel +31 (0) 58 250 4 910

SOCIAL
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

© 2018 Iconicx Consultancy

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now