Energie Consultant
voor de particuliere-

en zakelijk markt!

De energiemarkt onder één dak

100% onafhankelijk!

VEELGESTELDE VRAGEN

ONAFHANKELIJKHEID

ICON-X heeft geen enkel belang welke (energie) aanbieder de klant kiest. Daardoor is er geen belangenverstrengeling mogelijk en kan ICON-X haar bedrijfs-concept volledig ten gunste van de klant uitvoeren.

VERDIENMODEL

ICON-X ontvangt een vaste vergoeding (no cure no pay) van haar samenwerkende partner(s). Deze vergoeding is voor alle partijen gelijk wat onze 
onafhankelijkheid ook onderstreept.

OVEREENKOMSTEN

ICON-X maakt uitsluitend gebruik van het beschikbare aanbod vanuit het Centraal Energie Loket. Elke overeenkomst komt direct tot stand tussen de klant en de aanbieder, mogelijk d.m.v. energiebeheer (volmacht).

BENADERING

ICON-X kiest bewust voor een persoonlijke benadering omdat wij veel waarde hechten aan de belangen van u als klant en/of uw onderneming. Uit oprechte inte-resse willen wij samen met u de juiste vertaalslag maken.

HERINVESTERING

ICON-X is een maatschappeijk betrokken organisatie. Zo zetten wij ons jaarlijks graag in om een deel van de winst, hetzij omzet te herinvesteren in bijvoorbeeld goede doelen ten gunste van minder bedeelden.

UW FEEDBACK

ICON-X werkt graag aan verbetering van haar organisatie en dienstverlening. Indien u een klacht heeft of feedback over onze dienstverlening, dan vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. 

ENERGIEMARKT V 3.0

ICON-X staat voor de belangen van u als klant. Sinds de libera-lisering is de energiemarkt V 2.0 ontstaan zoals we deze nu kennen. Samen met onze klanten werken wij aan een nieuwe markt waarin de klant centraal staat!

TRANSPARANTIE

ICON-X beheert het Centraal Energie Loket waarin elke (energie) aanbieder haar aanbod mag presenteren. Vooraf wordt het aanbod onder andere gecon-troleerd op juistheid, kwaliteit, reputatie en transparantie.

WANT IMMERS

ICON-X stelt u centraal! Dit doen wij door niet de aanbieders te vertegenwoordigen naar u als klant, maar juist u te vertegen-woordigen in de energiemarkt. Deze omgekeerde marktwerking zorgt ervoor dat u centraal staat!