Energie Consultant
voor de particuliere-

en zakelijk markt!

De energiemarkt onder één dak

100% onafhankelijk!

ENERGIE-SCAN

Het feit dat u zich bewust bezig wilt houden met energiebesparende maatregelen is vanzelfsprekend al een goed begin. Maar goed geïnformeerd beginnen aan het energiezuinig of energieneutraal maken van uw woning of bedrijfspand is wel van groot belang.

Wij kunnen middels een energie-scan voor u in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn en welke oplossingen voor uw situatie het beste rendement opleverd.

CONTRACT-CHECK

Ten aanzien van kostenbesparing begint het vooraan in de keten, ofwel bij de leveringsovereenkomst die u heeft afgesloten met uw energieleverancier. Afhankelijk van welke energiebesparende middelen ingezet worden, is het raadzaam om het beste aanbod af te sluiten wat in lijn ligt met uw energie-profiel.

 

Vanuit het Centraal Energie Loket kunnen wij dit kostenloos voor u invetariseren én realiseren zodat u verzekerd bent van het beste aanbod ten aanzien van zowel energie in- als verkoop.

ENERGIEBEHEER

Onze kostenloze en unieke Consultancy Dienstverlening zorgt ervoor dat u de meest optimale energiemarkt ervaart waarin wij u continu vertegenwoordigen. U bent hiermee altijd verzekerd van het best mogelijke (opvolgende) energie-aanbod vanuit het Loket, controleren wij jaarlijks elk element ten aanzien van mogelijke kostenbesparing én heeft u nog maar één onafhankelijk aanspreekpunt ongeacht aanbieder en/of leverancier!

Bovendien kunnen wij op deze manier samen met u werken naar een eerlijke en transparante energiemarkt, waarmee wij de regie weer terugleggen in uw handen!​​

LED VERLICHTING

Led verlichting is één van de beste investeringen die u kunt doen, met als doel uw energieverbruik fors naar beneden te brengen. Zo kunt u met onze led verlichting alle kanten op t.a.v. design en maatwerk én bespaart u al snel 50 tot 95 % in uw energieverbuik.

Naast een zeer snelle terugverdientijd, komt deze vorm van energiebesparing in bepaalde gevallen ook in aanmerking voor energie subsidie.

ZONNEPANELEN

Het investeren in zonnepanelen een zeer interessante oplossing om uw energiekosten fors te verlagen, of zelfs te laten renderen. Bovendien komt deze investering in aanmerking voor subsidies en/of een belas-tingvoordeel waardoor het investeren in zonnepanelen heel erg interessant is. Maar, voordat u over gaat tot een dergelijke investering, is het belangrijk om alle voor- en nadelen in kaart te brengen en alle feiten en fabels op een rij te zetten.​

Naast led verlichting en led design, zijn wij tevens onderscheidend in deze markt door de juiste systemen te gebruiken in combinatie met alle vakdiciplines ten aanzien van het ontwerp van zonnesystemen, bouwkundige montage, technische installatie, engineering en trajectbegeleiding in o.a. (SDE) subsidies.

LAADPALEN

Elektrische auto's zijn inmiddels een begrip geworden in Nederland waarbij, naast pulblieke oplaadpunten, ook oplaadpunten nodig zijn aan huis of op kantoor. Dergelijke oplossingen kunnen wij volledig voor u verzorgen, mogelijk gecombineerd met een zonnesyeteem met eventueel accu-opslag

Naast advies én levering van laadpalen, kunnen wij tevens de installatie hiervan voor u verzorgen vanuit onze divisie ID&I Installatie Techniek. Zo wordt u van A tot Z volledig ontzorgd en voorzien van de beste oplossing voor uw specifieke sotuatie!

INSTALLATIE & CONSTRUCTIE

Voordat onze installateurs uw opdracht installeren, kan schouwing van uw woning en/of pand noodzakelijk zijn. Voor de schouwing worden eenmalige kosten in rekening gebracht welke weer in mindering gebracht worden op uw factuur indien de opdracht daadwerkelijk door ons uitgevoerd kan worden. Indien, in geval van het plaatsen van zonnepanelen, blijkt dat uw dakconstructie niet voldoende toerijkend is, dan kan het tevens noodzakelijk zijn (voor uw verzekeraar) om een (nieuwe) constructie-berekening te laten uitvoeren.

In dit geval kunt u gebruik maken van onze gecertificeerde constructeurs, welke voor het betreffende doel een constructieberekening kunnen opmaken, mogelijk met aanpassingen die nodig zijn om voldoende draagkracht van uw dak in kaart te brengen.

SUBSIDIES & FINANCIERING

Wanneer u gaat investeren in verduurzaming middels het toepassen van verbeteringen, dan gaat u zuinig met energie om en helpt u klimaatverandering tegen te gaan. Om dit initiatief te steunen stelt de overheid subsidies beschikbaar voor verschillende maatregelen. Zo is er subsidie beschikbaar voor een warmtepomp en zonne-boiler, maar ook subsidie voor led verlichting en/of zonnepanelen. Bent u grootzakelijk gebruiker (metercapaciteit groter dan 3x80A), dan kunt u in aanmerking komen voor SDE subsidie vanuit de overheid. In dit laatste geval gaat dit bij ons altijd gepaard met een haalbaarheids-onderzoek, onder andere i.v.m. beschikbare netcapaciteit.

Verder geldt er een verlaagd BTW-tarief voor het toe laten passen van verschillende vormen van isolatie (zoals dakisolatie, spouwmuurisolatie of vloerisolatie) en is de aanschaf en installatie van zonnepanelen volledig vrijgesteld van BTW.

De overheid biedt, naast beschikbare subsidies, ook verschillende aantrekkelijke leningen aan om de energietransitie financieel toegankelijk te maken voor woning- en pandeigenaren in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld de “Duurzaamheidslening” en de “Energiebespaarlening” waarbij de beschikbaarheid van deze leningen varieert per gemeente.

Daarnaast zijn steeds meer banken bereid om energie-besparende maatregelen mee te financieren in de Hypotheek of 'Groenfinanciering'. Zo kunnen ondernemers tegen een zeer aantrekkelijke rente de verduurzaming financieren waarbij de rente ook nog eens fiscaal aftrekbaar is. Huizenkopers die willen verduurzamen kunnen tot 106% van de woningwaarde lenen.

Dergelijke financieringen worden veelal verstrekt voor een CV-ketel, warmtepomp, zonneboiler, led verlichting, zonnepanelen, isolatie en HR++ beglazing.

ENERGIEBELATING-CHECK

In bepaalde situaties kan energiebelasting teruggave met terugwerkende kracht van 5 jaar teruggevorderd worden. Dit is is veelal een lang en ingewikkeld traject en vergt veel kennis, creativiteit en doorzettings-vermogen.

ICON-X kan op basis van No Cure No Pay deze teruggave voor u realiseren. Bij een succesvolle teruggave rekenen wij hiervoor een eenmalige vergoeding en zorgen dat u ook in de toekomst kunt rekenen op 
teruggave van energiebelasting.

Voor onze consultancy-klanten verzorgen wij dit altijd standaard en structureel voor een fors lagere vergoeding. Zo halen wij maximaal rendement uit uw energiekosten en is voor u des te meer reden om uw energiezaken onder te brengen in onze Consultancy Dienstverlening!​

WET & REGELGEVING (RVO)

Bent u ondernemer? Dan stelt de overheid mogelijk verplichtingen aan uw organisatie waaraan u moet voldoen, zoals de Informatieplicht én de Energielabel-C plicht;

Informatieplicht: Verbruikt u jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas? Dan bent u volgens het Activiteitenbesluit wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar. Energiebesparende maatregelen die hieronder vallen zijn onder andere led verlichting en zonnepanelen.

Heeft u de dealine Informatieplicht van 2019 gemist? Neem dan direct contact met ons op, dan maken wij zo snel mogelijk uw rapport en melding alsnog in orde. Zo verkleint u de kans op een boete! 

Energielabel-C plicht: De Rijksoverheid streeft naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Op 1 januari 2023 moet ieder kantoor, met een ruimte vanaf 100 m2, minimaal energielabel-C hebben. Bijna de helft van de Nederlandse kantoren moet maatregelen treffen om aan deze verplichting te voldoen.
 

Heeft uw bedrijfspand al energielabel-C of hoger? Dan voldoet u aan de gestelde norm. Heeft uw pand een voorlopig energielabel, een energielabel D of lager? Dan moet u investeringen doen waarmee u minimaal energielabel-C of hoger (beter) behaalt.

Voldoet u met uw organisatie niet tijdig aan de door de overheid opgelegde Energielabel-C plicht? Dan mag u uw kantoorruimte vanaf 1 januari 2023 niet meer in gebruik nemen tot het moment u wel voldoet aan de gestelde eisen van de overheid. Neem daarom tijdig contact met ons op om uw organisatie voor 1 januari 2023 Energielabel-Proof te maken en verklein de kans op een boete!

NETBEHEER & MEETDIENSTEN

Nederland kent momenteel 11 netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de toevoer (transport) van elektra en gas. Daarnaast zijn deze partijen ook verantwoordelijk voor onderhoud van het net tot en met de elektra- en gasmeter in uw woning of bedrijfspand.

Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen ten aanzien van metercapaciteit, of u wilt bijvoorbeeld een nieuwe aansluiting aanvragen, dan kunt u dit ook regelen vanuit het Centraal Energie Loket. 

Wanneer u grootverbruiker bent (grootzakelijk), dan bent u wettelijk verantwoordelijk voor de meting van energie en voor de juistheid van de data. Daarnaast geven meet-diensten u meer inzicht in uw energie-verbruik wat tevens ten gunste is voor uw energie inkoop.

 

Of het nu gaat om meetdiensten op het gebied van elektra, gas of duurzame energie, wij kunnen u voorzien van advies en het realiseren van passende meetdiensten.

Daarnaast zijn wij volop bezig met nieuwe ontwikkelingen voor kleinverbruikers (kleinzakelijk). Zo werken wij aan een passende oplossing waarmee wij real-time energie monitoring kunnen aanbieden voor het MKB.